Dotazník spokojenosti zákazníka

Zárukou úspěchu je individuální přístup k zákazníkovi

Základem prosperity společnosti je tvorba hodnoty založené na plnění požadavků zákazníků a jejich spokojenosti.

Dotazník spokojenosti zákazníka

V souvislosti s požadavkem na stálé zlepšování a zkvalitňování našich služeb si Vás dovolujeme požádat o vyplnění následujícího dotazníku spokojenosti zákazníka. Jeho vyplnění nám poskytne důležité informace pro monitorování a hodnocení práce se zákazníkem a jeho spokojenosti s našimi službami a produkty. Vyhodnocování získaných informací je základním zdrojem pro zlepšování a rozvoj vzájemných obchodních vztahů.

Základní údaje:

Zákazník:Adresa


Kontakt
   
Popis služby, produktu

Hodnocení spokojenosti:

1 = velmi spokojen, 2 = spokojen, 3 = spíše spokojen, 4 = nespokojen, 5 = velmi nespokojen

Hodnocení:12345
Spokojenost s kvalitou a rychlostí zpracování nabídky?
(reakční doba, úroveň komunikace, kompletnost)
Hodnocení:12345
Plnění termínu dodání produktu, poskytnuté služby?
(dodržení potvrzeného termínu, poskytování informací v průběhu vyřizování zakázky)
Hodnocení:12345
Kvalita a kompletnost dodávky?
(průběh zkoušek a přejímek, balení, přepravní a fakturační dokumenty, expedice a přeprava)
Hodnocení:12345
Úroveň a kvalita komunikace s obchodním oddělením?
(nabídkové řízení, informace o průběhu plnění zakázek a konečném termínu, reklamační řízení)
Hodnocení:12345
Úplnost a kvalita technické dokumentace k zakázce?
(průvodně technická dokumentace, návody, atesty)
Hodnocení:12345
Spokojenost s úrovní řešení nestandardních požadavků?
(návrh, vývoj, komunikace, úroveň a vhodnost navrhovaných řešení)
Hodnocení:12345
Prezentace společnosti vč. produktů a služeb.
(dostupnost a úroveň zpracování katalogů a internetových stránek)
Hodnocení:12345
Přiměřenost ceny vzhledem ke kvalitě produktů a služeb.
Doporučení ke zlepšení: