Historie společnosti

Historie a současnost společnosti MOSTRO a.s.

Rokem 1958 začíná dlouholetá práce na vývoji a osvojení výroby armatur pro jadernou energetiku, přičemž pilotními projekty byly vývoj a výroba armatur pro slovenskou jadernou elektrárnu v Jaslovských Bohunicích, tehdy sovětskou elektrárnu Voroněž, jakož i výzkumný Ústav jaderného výzkumu v Řeži u Prahy.

Historie společnosti se odvíjí od založení „tovární živnosti" v roce 1913, přes rok 1947, kdy byla zahájena výroba vysokotlakých armatur. V roce 1951 byla společnost pod názvem Modřanské strojírny ČKD začleněna do koncernu ČKD jako samostatný podnik.

Rokem 1958 začíná dlouholetá práce na vývoji a osvojení výroby armatur pro jadernou energetiku, přičemž pilotními projekty byly vývoj a výroba armatur pro slovenskou jadernou elektrárnu v Jaslovských Bohunicích, tehdy sovětskou elektrárnu Voroněž, jakož i výzkumný Ústav jaderného výzkumu v Řeži.

V roce 1965 byl v rámci sjednocování komodit tehdejší státní podnik Modřanské strojírny integrován do koncernu Sigma. Od roku 1979 pak společnost vyrábí pod novým názvem Sigma Modřany.

Od roku 1974 se jaderný trh významně rozšiřoval a rozsáhlý sortiment armatur, který byl dodáván pro jaderné elektrárny s reaktory typu VVER a RBMK.

Novodobá historie společnosti se začala psát v roce 1993 založením společnosti MOSTRO a.s. Výrobky firmy MOSTRO a.s. lze však ještě dnes nalézt pod bývalými obchodními jmény SIGMA nebo Modřanské strojírny v elektrárnách a teplárnách po celém světě.

V této řadě změn je historicky zřejmě nejzávažnější vstup nového investora v roce 2015, čímž se MOSTRO a.s. stalo členem skupiny ZPA Pečky Group. Začleněním společnosti MOSTRO do silné nadnárodní výrobně-finanční skupiny zahrnující několik významných průmyslových a obchodních společností začíná nová etapa rozvoje firmy a nový management stojí před ambiciózním cílem navázat na úspěšnou tradici a výrazně posílit postavení firmy na klíčových trzích. V rámci integrace do nové vlastnické struktury bylo jednak kompletně přemístěno sídlo a výrobní zázemí společnosti do nových moderních prostor v Pečkách, které proběhlo v období posledních měsíců roku 2016 a počátkem 2017, jednak zavedeny nové progresivní technologie v oblasti svařování a tepelného zpracování.