Obchodní podmínky

Základní zásady obchodní činnosti společnosti vycházejí z principů etického kodexu

Obchodní činnosti jsou vždy prováděny především v souladu s obecně závaznými předpisy a platnými všeobecnými obchodními podmínkami společnosti, vždy ve snaze o kvalitní a poctivé plnění smluvních závazků.