Dokumentace

Armatury a náhradní díly MOSTRO se dodávají spolu s tzv. průvodně technickou dokumentací, která se archivuje po celou dobu životnosti armatur

Dokumentace ve formě pasportu potvrzuje splnění všech požadavků dle potvrzených smluv, a to vždy v požadovaném jazykové mutaci a rozsahu vyplývajícím z příslušných legislativních požadavků.

Průvodně technická dokumentace obsahuje:

 1. Všeobecné údaje o výrobcích
 2. Prohlášení o shodě / EU Prohlášení o shodě / Prohlášení o shodě s objednávkou
 3. Údaje o svarech, svařovací plán, seznam svářečů
 4. Záznamy o tepelném zpracování
 5. Protokoly o zkouškách, vč. nedestruktivních
 6. Seznamy defektoskopických pracovníků
 7. Údaje o případných opravách
 8. Seznamy náhradních dílů
 9. Protokoly o přenosu značení
 10. Atesty materiálů hlavních dílů
 11. Náčrtky dílů, sestavné výkresy armatur
 12. Pevnostní výpočty armatur
 13. Programy kontrol a zkoušek
 14. Návody k obsluze armatur, příp. i elektropohonů
 15. Inspekční zprávy a certifikáty autorizované osoby