Zkoušky

Vyrobené armatury prochází tlakovými zkouškami, které probíhají dle schválených postupů vyplývajících z příslušných norem a standardů, jakož i požadavků zákazníků

Základem pro provádění zkoušek je norma ČSN EN 12266-1, která specifikuje postupy zkoušek, přejímací kritéria a tzv. závazné požadavky.

Tlakové zkoušky provádí vyškolený nezávislý personál úseku kontroly jakosti na speciálních zkušebních stolicích.

Část NDT zkoušek je zajišťována externím poskytovatelem služeb firmou X-Ray, která je již řadu let smluvním partnerem společnosti MOSTRO.

Zkušební protokol je součástí dokumentace k armatuře.

Používané metody zkoušek:

RT – radiografické zkoušení
UT – ultrazvukové zkoušení
MT – zkoušení magnetickou metodou práškovou
PT – zkoušení kapilární metodou
LT-C – zkoušení netěsnosti – heliová metoda
VT – vizuální zkoušení

Personál je kvalifikován dle: ČSN EN ISO 9712-2013

Provádění a vyhodnocování jednotlivých zkušebních metod se provádí podle norem:

RT – ČSN EN ISO 17636-1, 2, ČSN EN ISO 10675-1
UT – ČSN EN ISO 17 640, ČSN EN ISO 11 666
MT – ČSN EN ISO 17638
PT – ČSN EN ISO 3452-1, ČSN EN ISO 23277
LT-C – ČSN EN ISO 20485
VT – ČSN EN ISO 17637, ČSN EN ISO 5817

Případně je možné použití ruských předpisů PNAE G.