Politika IMS

Politika integrovaného systému řízení kvality a životního prostředí

Kvalita námi dodávaných produktů a poskytovaných služeb je ověřena mnoha certifikáty vydanými mezinárodně uznávanými organizacemi zaměřenými na sytém řízení kvality.
Politiku IMS v souladu s integrovaným systémem managementu kvality a životního prostředí dle ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016.

Posláním společnosti MOSTRO a.s. je výroba kvalitních výrobků a poskytování služeb zákazníkům a jejich trvalé zlepšování při respektování náročných požadavků v oblasti bezpečnosti a šetrného přístupu k životnímu prostředí, surovinám a energetickým zdrojům.

Naším společným cílem je navázat na dlouholetou tradici ve výrobě armatur zejména pro jadernou energetiku a stát se důvěryhodnou, konkurenceschopnou, inovativní a prosperující výrobní společností se specializací na výrobu produktů pro oblast energetiky, chemického a petrochemického průmyslu.

Naše hodnoty jsou inovace, partnerství, spolehlivost, zodpovědnost a odhodlání.

Vedení společnosti proto stanovuje dlouhodobé cíle:

 1. Získat postavení tradičního dodavatele armatur pro jaderné a klasické elektrárny v tuzemsku a na Slovensku a rozšířit vlastní aktivity společnosti na ruském a ukrajinském trhu.
 2. Zavést nové progresivní technologie v oblasti tzv. zvláštních procesů, konkrétně v oblasti svařování a navařování a tepelného zpracování.
 3. Rozvíjet a zvyšovat kvalifikaci stávajících zaměstnanců a zajistit předání zkušeností a vědomostí nově příchozím zaměstnancům v nové lokalitě.
 4. Plně integrovat výrobní základy společností MOSTRO a ZPA Pečky.

Vedení společnosti formuluje v návaznosti na stanovené dlouhodobé cíle a v zájmu zajištění soustavného plnění požadavků a očekávání zainteresovaných stran následující zásady:

 1. Zaměření na zákazníka, obchodního partnera:
  • Spokojenost a dlouhodobý vztah se zákazníkem,
  • monitorování průběhu zakázek od prvního kontaktu se zákazníkem až po dodání produktu, poskytnutí služby,
  • trvalá odpovědnost za shodu vyráběných produktů a služeb se specifikovanými a legislativními požadavky,
  • pružně reagovat na změny požadavků zákazníků,
  • vytváření vzájemně prospěšných vztahů s našimi dodavateli v oblasti výrobních kooperací,
  • zabezpečit vstupní materiály, externě poskytované služby kvalitním výběrem vhodných dodavatelů, monitorovat jejich způsobilost a kvalitu dodaných produktů a poskytovaných služeb.
 2. Vnitropodniková oblast:
  • Zajistit moderní pracovní prostředí a rozvíjet osobní odpovědnost, iniciativu a motivaci zaměstnanců,
  • optimalizovat veškeré procesy v nové lokalitě,
  • plánovitě rozvíjet znalosti a dovednosti zaměstnanců, motivovat zaměstnance k týmové práci,
  • dosáhnout vysoké úrovně identifikace zaměstnanců s cíli, záměry a plány společnosti.
 3. Akcionáři společnosti:
  • Stabilizovat společnost v nové lokalitě a zajistit její další rozvoj,
  • vybudovat dobré vztahy se státními institucemi,
  • rozvoj spolupráce s naším ruským partnerem jak v oblasti získání certifikátů OIAE, tak zavedení výroby armatur v prostorech našeho ruského partnera.
 4. Oblast IMS:
  • Zajistit zdroje pro neustálý rozvoj a zlepšování systému kvality jak v oblasti personální, tak finanční a materiální,
  • identifikovat a zvažovat rizika v rámci celé společnosti a procesů ve společnosti probíhajících,
  • zabezpečovat efektivní řízení a monitorování výrobního procesu s důrazem na kvalitu výrobků a jejich bezpečnost,
  • vhodným přístupem a formou jednání se zainteresovanými osobami, firemní kulturou a způsobem chování naplňovat pravidla etického kodexu.

Politika IMS je vyhlašována vedením společnosti s přesvědčením, že bude pochopena a přijata všemi zaměstnanci společnosti i ostatními zainteresovanými osobami.