IMS

Systém řízení kvality a životního prostředí je certifikován dle ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016

Kvalita námi dodávaných produktů a poskytovaných služeb je ověřena mnoha certifikáty vydanými mezinárodně uznávanými organizacemi zaměřenými na sytém řízení kvality.
Společnost MOSTRO je rovněž držitelem výrobkových a dodavatelských certifikátů dokládajících splnění příslušných norem a předpisů.

Akciová společnost MOSTRO má od roku 1995 zaveden a orga­nizací TÜV NORD Czech certifikován systém řízení jakosti podle souboru mezinárodních norem řady ISO 9001, který je prostředkem ke stabilitě jakosti našich produktů, procesů a služeb souvisejících s výrobou a dodávkami zejména středotlakých a vysokotlakých armatur pro klasickou a jadernou energetiku, chemický a petrochemický průmysl a pro další průmyslová odvětví.

V roce 2000, byl zaveden a certifikován systém řízení ochrany životního prostředí - environmentální management (EMS) - podle normy ČSN EN ISO 14001. Tímto systémem společnosti řídí, kontroluje, ovlivňuje, ale především omezuje dopady svých výrobních činností a aktivit na životní prostřední.

V roce 2017 byla v MOSTRO a.s. úspěšně ukončena transformace systému řízení jakosti do podoby procesního modelu řízení podle požadavků novelizovaných standardů řady ČSN EN ISO 9000, přičemž všechny požadavky norem jsou uplatněny v celém rozsahu systému řízení kvality a pro všechny dodávané produkty a poskytované služby. Novelizované standardy tak přinesly řadu dalších možností ke zlepšování a zvyšování výkonnosti a tím dosahování podnikatelské úspěšnosti společnosti v podmínkách udržitelného rozvoje.

Společnost klade v průběhu celého výrobního procesu velký důraz na vysokou kvalitu produktů, která je zajištěna specialisty z útvaru řízení kvality, a to od prvotního příjmu materiálu, přes zkoušení až po konečnou expedici výrobků.