Archiv

Akcionáři

 

Pozvánka na valnou hromadu, která se koná dne 10. 3. 2020 v sídle společnosti.
S ohledem na ustanovení § 404 zákona o obchodních korporacích plní dozorčí rada Společnosti své zákonné povinnosti a svolává valnou hromadu Společnosti za účelem zvolení nového člena představenstva.

Pozvánku na valnou hromadu ve formátu PDF můžete zobrazit a stáhnou kliknutím na odkaz zde:
Pozvánka na valnou hromadu 10. 3. 2020