<

Armatury - Jaderná energetika

Armatury pro jadernou energetiku

Sortiment typových označení armatur A00, A01, A10, A11, A13, A30, A43 a A45 zahrnuje širokou škálu šoupátek, ventilů včetně zpětných, klapek do velikosti DN 800.
Tato řada armatur je již mnoho desítiletí tradičně dodávána do primárních okruhů jaderných elektráren.

Konstrukční zpracování a technické podmínky všech armatur pro jadernou energetiku odpovídají standardu NP-068-05 „Potrubní armatury pro JE: Všeobecné technické požadavky“, a požadavkům legislativních předpisů legislativních předpisů České republiky tj. zákona č. 263/2016 Sb., vyhlášky SÚJB č. 358/2016 Sb., vyhlášky SÚJB č. 408/2016 Sb., vyhlášky SÚJB č. 329/2017 Sb., nařízení vlády č. 219/2016 Sb., Slovenské republiky konkrétně vyhlášky ÚJD SR č. 430/2011 Z. z., vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z., vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z. z. a normativně technické dokumentaci Asociace strojních inženýrů (NDT A.S.I.) pro použití v jaderných elektrárnách s reaktory typu VVER.

Armatury pro jadernou energetiku vyrábíme z ocelí 11416, 12020, 22 K a 08Cr18Ni10Ti pro provozní tlaky do 20 MPa a provozní teploty do 350°C. Podle požadavku zákazníka mohou být armatury dodávány i z ocelí, které v tomto výrobním programu uvedeny nejsou.

Sortiment výroby je v oblasti jaderné energetiky reprezentován armaturami s následujícím rozpětím technických parametrů:

Katalog v pdf (cca 4,5 MB)